top of page

Kerkstraat 10-12, Sliedrecht

“DURF en INNOVATIE moet het uitstralen”

Herbestemming voormalig GEB gebouw

De opdracht was het, bijna 100 jaar oude, pand te verbouwen/restaureren en deels te vervangen door nieuwbouw. De monumentale uitstraling van gevels in de stijl van de Amsterdamse School en de oorspronkelijke details worden hoog gewaardeerd en blijven behouden. Het eerste dat opvalt is de, vervangende, nieuwbouw aan de rechterzijde. DURF en INNOVATIE moest

het ontwerp uitstralen, zonder te opdringerig te worden. Dit levert twee lagen kantoorruimte op die door de glazen vliesgevel aan voor- en achterzijde een grote transparantie krijgt. Ondanks het contrast en vormgeving blijft deze aanbouw ondergeschikt aan het oude GEB gebouw. Om niet, zo te zeggen 'op straat te zitten', en om ook de zonbelasting op die gevel te kunnen beheersen, is de glazen voorgevel zo'n 90cm. terug gelegd en in de lijn van de voorgevel een dynamische, semitransparante gevel aangebracht van een draaiende, aluminium, lamellenconstructie.

KERKSTRAAT 10-12
KERKSTRAAT 10-12
KERKSTRAAT 10-12
KERKSTRAAT 10-12
KERKSTRAAT 10-12
KERKSTRAAT 10-12
KERKSTRAAT 10-12
KERKSTRAAT 10-12
KERKSTRAAT 10-12

Restauratieprijs:

Hans Philips ontving op 11 december 2008, voor dit ontwerp, een restauratieprijs van de monumentencommissie van de gemeente Sliedrecht. Tevens werd toen aan het gebouw de monumentenstatus verleend. In de omschrijving is de recent aangebouwde nieuwbouw opgenomen als zijnde onderdeel uitmakende van het geheel! 

HANS PHILIPS
ARCHITECT

bottom of page